Portfolio Animativ: aplikacja dla osób chorujących na hemofilię My Haemophilia Centre

My Haemophilia Centre

Bezcenne informacje dla lepszego komfortu życia. Aplikacja mobilna dla chorych na hemofilię

Klient

Pfizer, Royal London Haemophilia Centre

Rozwiązanie

aplikacja mobilna

Wdrożenie

2017

Na jakie potrzeby odpowiadamy

Hemofilia jest nieuleczalną chorobą, w której zdrowie i życie zależy od odpowiedniej wiedzy.

Na zlecenie Pfizer Inc i Royal London Haemophilia Centre stworzyliśmy aplikację dla podopiecznych brytyjskich ośrodków medycznych.

Naszym wspólnym celem było dostarczenie kompleksowych danych o profilaktyce, dostępnych terapiach i zaleceniach dotyczących wielu obszarów codziennego życia.

Zależało nam, by osoby żyjące z hemofilią mogły - dzięki dostępowi do kluczowych faktów i opieki medycznej - normalnie funkcjonować.

Jak pracowaliśmy

Pomysł

opracowanie całościowej koncepcji

UX/UI

projektowanie doświadczeń i interfejsów

Kod

programowanie aplikacji mobilnej na platformy Apple i Android

Support

aktywne wsparcie i rozwój aplikacji

Rezultaty

Aplikacją “My Haemophilia Centre” zaopiekowaliśmy się od A do Z. Bo kompleksowa obsługa i interdyscyplinarne podejście to standardowa oferta Animativ.

Dzięki aplikacji pacjenci i pacjentki różnych ośrodków zyskali dodatkowe, interaktywne i zawsze dostępne źródło wsparcia. To pozwala im poznać personel medyczny, odbierać powiadomienia od placówek czy notować obserwacje na temat swojego stanu.

Kompleksowe porady pomagają szybko zareagować w sytuacji zagrożenia zdrowia i bezpiecznie realizować się w różnych obszarach życia - podróżowaniu, sporcie czy pracy.

  • Portfolio Animativ: aplikacja dla osób chorujących na hemofilię My Haemophilia Centre
  • Portfolio Animativ: aplikacja dla osób chorujących na hemofilię My Haemophilia Centre
  • Portfolio Animativ: aplikacja dla osób chorujących na hemofilię My Haemophilia Centre
  • Portfolio Animativ: aplikacja dla osób chorujących na hemofilię My Haemophilia Centre

Co nas cieszy

Praca nad jedynym tego rodzaju narzędziem dała nam mnóstwo satysfakcji. Bo usprawniliśmy komunikację na linii lekarz-pacjent, a - siedząc od lat w branży medycznej - wiemy, jak to poprawia jakość leczenia, dobrostan chorych i ich poczucie bezpieczeństwa.

Zobacz inne nasze projekty