Technologie

Poznaj nasz stack technologiczny

Technologia Web i mobilna zmienia się codziennie

To, co było "modne" i powszechne na przykład 2 lata temu albo nie istnieje, albo zostało całkowicie przebudowane w nowej wersji. Obserwujemy ten ruch na codzień, a najważniejsze informacje rejestrujemy w naszym techfeedzie (dostępnym już wkrótce również dla Ciebie). Poniższe punkty mają charakter ogólny, aby dać obraz tego, czego można się (po nas) spodziewać.

Narzędzia

 • kontrola wersji

  kody źródłowe wszystkich projektów trzymamy i rozwijamy w prywatnych repozytoriach Git

 • Visual Studio Code

  programujemy w aktualnie najlepszym naszym zdaniem edytorze kodu

 • Mac OS

  wszyscy korzystamy z komputerów Apple

 • Brew

  jeżeli czegoś nie ma na brew, to znaczy, że nie istnieje

Środowiska

Frontend

Czyli to, co widzi i najczęściej ocenia użytkownik.

Aplikacje Web

 • kluczowe języki

  Javascript, HTML, CSS

 • frameworki

  Angular i Vue.js - frameworki frontendowe, wykorzystywane do tworzenia naszych aplikacji SPA

 • single page application

  single page application, czyli aplikacja, która raz załadowana działa w obrębie jednej sesji użytkownika bez przeładowania, jedynie doczytując i wysyłając w tle dane do serwer

 • server side rendering

  SSR - server side rendering, czyli aplikacja, która każdy wysyła żądania o każdy widok do serwer

 • progressive web app

  PWA - progressive web app - zyskujące na popularności aplikacje, które dla docelowego użytkownika traktowane są jak aplikacje mobilne, a nie wymagają instalacji przez App Store - aplikacje te różnią się od "prawdziwych" aplikacji mobilnych pewnymi ograniczeniami funkcjonalności, które w wielu przypadkach i tak nie są wykorzystywane

Mobile Apps

 • aplikacje natywne

  dla każdej platformy piszesz niezależny kod, aplikacje wyglądają różnie i są osobno rozwijane, najczęściej przez dwa niezależne zespoły

 • aplikacje hybrydowe

  piszesz raz, kompilujesz zarówno na iOS, jak i na Androida - w teorii brzmi świetnie, w praktyce działa bardzo dobrze, ale wymaga doświadczenia i odpowiedniego zaplanowania funkcjonalności aplikacji

 • Ionic framework

  kompletne SDK do budowy aplikacji mobilnych, wykorzystuje AngularJS i Apache Cordova. Najnowsze wydanie zostało przebudowane tak, aby umożliwić developerom wybór dowolnego interfejsu użytkownika, np. Angular, React lub Vue.js.

 • React Native

  framework do budowania hybrydowych aplikacji mobilnych o wysokiej wydajności - stworzony przez Facebook.

 •  

Backend

Czyli to, czego nie widać, ale jest bardzo ważne.

Architektura

 • Monolit

  realizowany w architekturze MVC oprogramowanie, gdzie cała logika i wszystkie dane są zawarte w jednej aplikacji

 • Mikroserwisy

  oprogramowanie rozproszone, które składa się z wielu komunikujących się ze sobą mikroserwisów, które mają określone zadanie - większość znanych portali internetowych wykorzystuje ten sposób organizacji oprogramowania, np. z uwagi np. na skalowalność

 • RESTful

  API dla frontendu, które realizuje tzw. CRUD, czyli umożliwia pobieranie, tworzenie, modyfikowanie oraz usuwanie danych

 • GraphQL

  nowoczesne rozwiązanie stworzone przez Facebooka, które z powodzeniem może zastąpić standardowe API typu RESTful

Bazy danych

 • MySQL, Maria DB, PostgreSQL

  bazy relacyjne - najczęściej stosowane bazy danych

 • MongoDB

  baza nierelacyjna NoSQL - zyskuje na popularności

 • Redis, Memcached

  bardzo szybki cache

 • MQTT, Rabbit

  kolejki wiadomości do komunikacji pomiędzy serwisami