Portfolio: strona internetowa Pfizer Poland

Pfizer Polska

Farmaceutyczny hub informacyjny. Portal dla światowego lidera

Klient

Pfizer Polska

Rozwiązanie

Strona internetowa

Wdrożenie

2010

Potrzeby klienta

Pfizera nikomu przedstawiać nie trzeba. Działająca od ponad 100 lat firma należy do globalnej czołówki koncernów farmaceutycznych. W Polsce działa już od kilkudziesięciu lat, a w wirtualnym świecie funkcjonuje na stworzonym przez nas portalu informacyjnym.

Podjęliśmy się zbudowania specjalnej strony korporacyjnej, która jest spójna z Pfizerowską strategią budowania wizerunku na polskim rynku. Rozbudowana witryna zawiera treści dedykowane trzem kluczowym grupom: pacjent(k)om, personelowi medycznemu i osobom zainteresowanym kariery w koncernie.

Portfolio Animativ: strona internetowa Pfizer Poland

Rezultaty

Portal Pfizera przyciąga tysiące internautów miesięcznie. Dzięki portalowi pacjenci/pacjentki mogą zapoznać się z historią i dorobkiem firmy w poszczególnych obszarach terapeutycznych, czy zrozumieć proces powstawania leku.

Portal umożliwia także lekarzom/lekarkom i farmaceut(k)om dostęp do dokumentów i charakterystyk poszczególnych produktów leczniczych, jak też różnorodnych zasobów cyfrowych oferowanych przez firmę Pfizer.

Z kolei, potencjalni pracownicy znajdą na stronie informacje o ścieżkach kariery, wartościami i specyfice firmy, benefitach oraz mogą dogłębnie poznać profile Członków Zarządu oraz obszary terapeutyczne, w których specjalizuje się firma Pfizer.

Od dziesięciu lat sprawujemy całościową opiekę nad stroną i na bieżąco ją aktualizujemy. Przestrzegamy ściśle określonych warunków umowy o jakości usług informatycznych (ang. SLA), ponieważ strona stanowi dla polskiego oddziału główne miejsce publikacji istotnych informacji np. aktualnych ulotek leków czy charakterystyk produktów leczniczych.

Zobacz nasze inne projekty